AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
מוסדות פנימייתיים


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.166.84.82
שירת הקודש בימי הביניים בספרד
מק"ט 4266

הנושא: שירת הקודש בימי הביניים בספרד - פיוטי רשות לתפילה לר' יהודה הלוי (ריה"ל) ור' שלמה בן גבירול (רשב"ג)
היקף-מספר מלים: 7250
מספר מקורות ביבליוגרפיים: 13
שנת פרסום: 2006
מבוא
פרק א' השירה העברית בספרד בתקופת ימי הביניים
א. תור הזהב בספרד
ב. סוגי השירה העברית בימי הביניים
1. שירת הקודש
2. שירת החול
3. שירת ציון
ג. המאפיינים המיוחדים של שירת ימי הביניים
פרק ב' שירי/פיוטי רשויות
פרק ג' המשקל בשירת ספרד בכלל ופיוטי הרשויות בפרט
פרק ד' שירי/פיוטי רשות לר' יהודה הלוי (ריה"ל)
א. תולדות חיי המשורר
ב. ניתוח השיר/פיוט יעירוני בשמך רעיוני לריה"ל
1. הרקע לשיר
2. מילות השיר
3. מבנה השיר
4. מבחינת העריכה
5. אוצר המילים בשיר
6. הצליל והמשקל
פרק ה' שירי/פיוטי רשויות לשלמה אבן גבירול
א. תולדות חייו ויצירותיו של רשב"ג
ב. פיוטי רשויות לקדיש
ג. פיוט הרשות ל" נשמת" שחר אבקשך לשלמה אבן גבירול רשב"ג
1. שחר אבקשך - על הפיוט
2. שחר אבקשך – פירוש כללי
3. רשות לנשמת
4. שחר אבקשך מבנה הבתים
5. אמצעיים אמנותיים-
6. תוכן השיר
7. ניתוח השיר
8. אוצר המילים
9. קישוטי השיר
סיכום
ביבליוגרפיה
תקציר
הפיוט ראשיתו כשירת קודש שבאה לעטר את תפילות היחיד והציבור ואת הטקסים הדתיים והושרה ע"י החזן וקהל המתפללים כחלק מהתפילה. במהלך השנים - הפיוט, כיצירה חיה ומתחדשת תדיר, הלך והתרחב למחוזות אחרים מעבר לתפילה: פיוטים סביב מעגל השנה - זמירות שבת ופיוטים לחגים ומועדים; שירת הבקשות; ופיוטים סביב מעגל החיים - מלידתו של האדם (שירים לברית מילה וזבד הבת) דרך בר ובת מצווה, נישואין, הולדת בת ובן וחוזר חלילה. השירה, המושרת דרך כלל במסגרות של ציבור וקהילה היא החורזת ושוזרת את הפיוטים מראשית התפתחותם ועד ימינו ומחברת בקרבת לבבות איש לרעהו - בין אם משפחה ובין אם ציבור המשתתף בשמחה, בין אם קהל מתפללים בבית כנסת ובין אם המשוררים יחדיו את שירת הבקשות.
הגדרה מילונית: המילה פיוט באה מן השפה היוונית ופירושה: שיר. המושג פיוט מתכוון לכל שירת הקודש בעברית, שתחילתה בארץ ישראל במאות הראשונות לספירה.
בעבודה זו נעסוק בשירת הקודש בספרד ובסוגי פיוט הרשות.
בפרק הראשון אתן סקירה כללית על השירה העברית בספרד בתקופת ימי הביניים בתקופת תור הזהב. נתאר את סוגי השירה העברית בימי הביניים ומאפייניה.
בפרק השני יוקדש לשירי הקודש כפיוטי רשויות.
את הפרק השלישי אקדיש למשקל בשירת ספרד בכלל ובשירי הרשויות בפרט
בפרקים הרביעי והחמישי אנתח את השירים/פיוטים: יעירוני בשמך רעיוני לריה"ל ושחר אבקשך לשלמה אבן גבירול רשב"ג. וסקירה על תולדות חייהם של המשוררים.
ביקורות על המוצר :
כתוב ביקורת


שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

מחירון: 780.00 ₪
אצלנו: 390.00 ₪
חסכת: 390.00 ₪ (50%)

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

 • התחביר ככלי רב עצמה בשירת ספרד בתקופת תור הזהב

  הנושא: התחביר ככלי רב עצמה בשירת ספרד בתקופת תור הזהב מלים: 4733 מקורות: 32

  סה"כ: ₪260.00


 • יחס המשורר לאל בשירת החול של שלמה אבן גבירול

  נושא העבודה: יחס המשורר לאל בשירת החול של שלמה אבן גבירול היקף העבודה 7023 מלים העבודה מתבססת על 24 מקורות ביבליוגרפיים

  סה"כ: ₪260.00


 • משוררי שירי שבת בספרד של ימי הביניים

  הנושא: משוררי שירי שבת בספרד של ימי הביניים: דונש בן לברט; יהודה הלוי; אברהם אבן עזרא מס' מלים: 6850 מס' מקורות: 19 שנת פרסום: 2006

  סה"כ: ₪390.00


 • ניתוח הפיוט אל נורא עלילה למשה אבן עזרא

  הנושא: ניתוח הפיוט "אל נורא עלילה" למשה אבן עזרא ממשוררי ספרד המוסלמית בתקופת ימי הביניים מס' מלים: 7736 מס' מקורות: 15 שנת פרסום: 2006

  סה"כ: ₪286.00


 • ניתוח סוגי השירה העברית בספרד המוסלמית ותולדותיה

  הנושא: ניתוח סוגי השירה העברית בספרד המוסלמית ותולדותיה מס' מלים: 13100 מס' מקורות: 34 שנת פרסום: 2006

  סה"כ: ₪390.00


 • ניתוח שירי חול ממשוררי ספרד

  הנושא: ניתוח שירי חול ממשוררי ספרד המוסלמית בתקופת ימי הביניים- שלמה אבן גבירול ושמואל הנגיד מס' מלים: 6895 מס' מקורות: 35 שנת פרסום: 2006

  סה"כ: ₪390.00


 • ניתוח שירי קינה עבריים של משוררי ספרד המוסלמית

  הנושא: ניתוח שירי קינה עבריים של משוררי ספרד המוסלמית בתקופת ימי הביניים מס' מלים: 7042 מס' מקורות: 31 שנת פרסום: 2006

  סה"כ: ₪286.00


 • שירת החול והקודש בספרד בתקופת ימי הביניים

  הנושא: שירת החול והקודש בספרד בתקופת ימי הביניים מס' מלים: 7517 מס' מקורות: 32 שנת פרסום: 2006

  סה"כ: ₪390.00


 • שירת היין - שמואל הנגיד מול אבו-נואס

  סמינריון בנושא: שירת היין לשמואל הנגיד מול שירת היין לאבו-נואס היקף העבודה: 5596 מלים העבודה מתבססת על 15 מקורות ביבליוגרפיים

  סה"כ: ₪312.00


 • שירת הקודש בספרד בכלל ושלמה אבן גבירול (רשב"ג) בפר

  הנושא: שירת הקודש בספרד בכלל ושלמה אבן גבירול (רשב"ג) בפרט מס' מלים: 9526 מס' מקורות: 16 שנת פרסום: 2006

  סה"כ: ₪390.00  לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות בספרות ושירה

 •  מאגר עבודות > המאגר • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2014 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית