AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
אמהות


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.89.53.55
התמודדות מורים עם שילוב ילדים לקויי למידה בכיתה רג
מק"ט 7517

הנושא: התמודדות מורים עם שילוב ילדים לקויי למידה בכיתה רגילה
לימודי תואר: שני במנהל חינוכי
היקף-מספר מלים: 18757
מספר עמודים: 61
מספר מקורות ביבליוגרפיים: 116
ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012
פרק 1: מבוא
פרק 2: סקירת ספרות
פרק 3: מתודולוגיה
פרק 4: ממצאים
פרק 5: דיון כללי
פרק 6: סיכום
ביבליוגרפיה
1.1 הגדרת בעיית המחקר
לכל ילד יש את הזכות המלאה להיות חלק בלתי נפרד מכלל האוכלוסייה וליטול חלק פעיל ולהשתתף באירועים החברתיים המתקיימים בכל שעה ובכל עת (ועדת דברת, 2005; זקס, 2001). התפיסה המודרנית הזו רואה את אוכלוסיית האנשים/ הילדים הרגילים ואוכלוסיית בעלי הצרכים המיוחדים כאוכלוסייה אחת ולא כשתי אוכלוסיות נפרדות ושונות כלומר ילדים בעלי ליקויים הם קודם כל ילדים רגילים ורק באופן משני ילדים בעלי צרכים מיוחדים (היימן ואולניק-שמש, 2004). התלמידים החריגים הינם בעלי זכויות ככולם לכן יש לנתבם לחינוך הרגיל כדי שיקבלו הזדמנות שווה יתמכו וינצלו את הפוטנציאל הטמון בהם (Christensen & Rizvi, 1996). מכאן שהשלוב הינו אחת המטרות המרכזיות של העשייה החינוכית בת דורנו. (Lipsky & Gartner, 1996)
גישה זו נשענת על הנחות היסוד של התפיסה ההומניסטית (נורמליזציה) המכירה בזכותו של האדם להיות שונה, בזכותו כשונה להיות חלק מהחברה ולקבל ממנה את השירותים הנחוצים לו להתפתחותו. על- פי התפיסה ההומניסטית חובה לתת לבעלי ליקויים שירותים שיאפשרו להם לחיות חיים נורמאלים בקהילה במידת האפשר ובסביבות שאינן מגבילות אותן (Armstrong , 1999). החברה לא קובעת איכות חיים אלא הפרט קובע את האיכות החיים. החינוך המיוחד בארץ כברוב הארצות בעולם המערבי עבר ועובר בימים אלה שינויים מהפכניים במטרותיו ובדרכי עבודתו בעקבות ההכרה הגוברת בחשיבות שילובם של תלמידים עם צריכים חינוכיים מיוחדים במערכת החינוך הרגילות למימושו של חוק החינוך המיוחד (חוזר מנכ"ל, 2003). מחקר זה בדק את ההתמודדות של המורים עם שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתתם הרגילה, במטרה לפתח ולשפר מיומנויות ואסטרטגיות הוראה ולמידה מתאימה על מנת לקדם את התלמיד מבחינה חברתית לימודית ורגשית.
1.2 רציונאל המחקר
החוקרת עובדת בשדה החקר כמורה לחינוך מיוחד (שילוב) חוסר הידע והמודעות אודות בעיות הילדים ועל נושא השילוב בקרב המורים נוגע לחוקרת אישית ומעורר התעניינות רבה לחקור הנושא הזה מכיוון שמדובר בעתידם של תלמידים אלה מבחינה חברתית לימודית ורגשית מכיוון שהמורה הוא שנושא את האחריות להצלחת השילוב.
1.3 שאלת המחקר
מהן דרכי ההתמודדות של המורים עם שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים בכיתתם הרגילה?
1.4 מטרת המחקר
מטרת המחקר זיהוי ואפיון המצב הקיים בכיתה הטרוגנית שיש בה ילדים בעלי צרכים מיוחדים על מנת לפתח ולשפר מיומנויות ואסטרטגיות הוראה ולמידה מתאימה, במטרה לקדם התלמיד מבחינה חברתית לימודית ורגשית

לוח נספחים

מס'

הנושא

עמוד

א'

דוגמה לשאלות לראיון

50

ב'

תשובות המשתתפים בראיונות

51

ג'

דוח קבוצת מיקוד

55

ד'

דוח תצפית על שיעור עברית כיתה ד' משולבת

57

ד1

תצפית על שיעור מחשבים בכיתה ד' משולבת

59

לוח טבלאות

מס'

הנושא

עמוד

1

ניתוח תוכן הראיונות לקטגוריה א'

23

2

ניתוח תוכן הראיונות לקטגוריה ב'

24

3

ניתוח תוכן הראיונות לקטגוריה ג'

26

4

ניתוח תוכן הראיונות לקטגוריה ד'

27

5

קידוד ממצאי קטגוריה א' - התמודדות מורים

30

6

קידוד ממצאי קטגוריה ב' - שיתוף הפעולה בין הצוות

32

7

קידוד ממצאי קטגוריה ג' - מעורבות הורים ושיתופם לקידום השילוב

33

8

קידוד ממצאי קטגוריה ד' - ראיונות התורמים להצלחת השילוב

35

9

תמצית מסקנות המחקר

37

 לעבודה נצרף בחינם

10 עבודות דוקטורט, עבודות גמר לתואר שני ומאמרים מובילים מהשנים 2007-2009+ שאלונים
שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

מחירון: 700.00 ₪
אצלנו: 494.00 ₪
חסכת: 206.00 ₪ (29%)

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

 • אבחון ילדים בעלי הפרעת (ADHD)

  אבחון ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בכיתה א' רגילה מלים: 21982 עמודים: 68 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 67 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • אבחון ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז (ADHD)

  אבחון ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז (ADHD) המשולבים בכיתה רגילה היקף-מספר מלים: 22000 מספר עמודים: כ-70 עמוד מספר מקורות ביבליוגרפיים: 98 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • אבחון ילדים עם (ADHD) מגן טיפולי-שפתי (SLI)

  אבחון ילדים עם (ADHD) מגן טיפולי-שפתי (SLI) כהכנה לשילובם בכיתה א' רגילה מלים: 44714 מקורות : 82 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • הפרעת קשב וריכוז (ADHD)

  בדיקת ההתמודדות שלי עם ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בכיתה א' רגילה תואר: שני מלים: 20000 עמודים: 80 מקורות : 48 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • התמודדות הגננת עם תופעת קשב וריכוז (ADHD)

  התמודדות הגננת עם תופעת קשב וריכוז (ADHD) אצל ילדי הגן:איתור, אבחון ודרכי התערבות תואר: שני תיזה מלים: 23000 עמודים: 70 מקורות : 108 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • התמודדות הגננת עם תופעת קשב וריכוז (ADHD)

  פיילוט (pilot study) בנושא: התמודדות הגננת עם תופעת קשב וריכוז (ADHD) אצל ילדי הגן:איתור, אבחון ודרכי התערבות לימודי תואר: שני במנהל חינוכי מלים: 9000 עמודים: 42 מקורות : 32 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • התמודדות הגננת עם תופעת קשב וריכוז (ADHD) אצל ילדי

  הנושא: התמודדות הגננת עם תופעת קשב וריכוז (ADHD) אצל ילדי הגן, מלים: 10888 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 32 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • התמודדות הורים עם ילדים ליקויי למידה ADD ADHD

  התמודדות הורים עם ילדים ליקויי למידה, קשב, ריכוז והתנהגות היפראקטיבית ADD ADHD היקף מס' מלים: 18720 (50 עמודים) ביבליוגרפיה: 78 מקורות +ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • התמודדות משפחה עם ילד הלוקה בתסמונת ADhD

  התמודדות משפחה עם ילד הלוקה בתסמונת ADhD סקירת ספרות נרחבת ודוגמאות לשאלונים בנושא היקף- 14000 מלים; 50 עמודים. מקורות: 91 פריטי ביבליוגרפיה. רמה – תואר שני שנת פרסום: 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • חששות מורים משילוב תלמידים הלוקים ב-ADHD

  חששות מורים משילוב תלמידים שאובחנו כלוקים ב-ADHD בכיתתם הרגילה. מלים: 22842 מקורות : 105 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • לחיות עם הפרעות קשב וריכוז - ADHD

  הפרעת קשב וריכוז בעיני המשפחה- לחיות עם הפרעות קשב וריכוז - ADH היקף- 14000 מלים; 50 עמודים. מקורות: 91 תואר שני ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • מחקר-פעולה בהתפתחות מקצועית

  בדיקת ההתמודדות שלי עם ילדים בעלי הפרעת קשב וריכוז (ADHD) בכיתה א' רגילה תואר: שני מלים: 19000 עמודים: 65 מקורות : 67 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • עמדתן של גננות רגילות בטיפול ושילוב ילדים חריגים

  הנושא: עמדתן של גננות רגילות בטיפול ושילוב ילדים חריגים בגן הרגיל היקף-מספר מלים: 11852 מקורות: 32 שנת פרסום: 2002

  סה"כ: ₪260.00


 • תהליכי חקר עצמי להכללת ילדים הלוקים ב-ADHD במסגרת

  תהליכי חקר עצמי להכללת ילדים הלוקים ב-ADHD במסגרת הגן הרגיל, כהתנסות מקצועית מתקדמת לימודי תואר: שני במנהל חינוכי היקף-מספר מלים: 6000 מספר עמודים: 18 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 37 שנת פרסום: 2008

  סה"כ: ₪260.00  לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות 2009

 •  מאגר עבודות > ביבליוגרפיה מוערת 2012 • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2015 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית