AVO


 דף הבית  אודותינו  חדשות ומבצעים  שאלות ותשובות צור קשר חשבון תנאי שימוש לקופה 


חיפוש מתקדם

תפריט
שאלוני מחקר תקפים
סקירת ספרות נרחבת
מידענות אקדמית בחינוך ומדעי החברה
כל העבודות 
מבצעים 
ביבליוגרפיה מוערת 2012
מאגר עבודות
מאגר עבודות 2006
מאגר עבודות 2007
מאגר עבודות 2008
מאגר עבודות 2009
מאגר עבודות באומנות
מאגר עבודות באנתרופולוגיה
מאגר עבודות בארכיאולוגיה
מאגר עבודות בגיאוגרפיה
מאגר עבודות בדת וחברה
מאגר עבודות בדת ויהדות
מאגר עבודות בהיסטוריה
מאגר עבודות בהיסטוריה כללית
מאגר עבודות בחינוך גופני
מאגר עבודות בחינוך מיוחד
מאגר עבודות ביחסים בינלאומיים
מאגר עבודות במגדר וחברה
מאגר עבודות במדעי המדינה
מאגר עבודות במזרח התיכון
מאגר עבודות במנהל ארגוני
מאגר עבודות במנהל חינוכי
מאגר עבודות במנהל חינוכי והוראה
מאגר עבודות במנהל עסקים
מאגר עבודות במנהל ציבורי
מאגר עבודות במשפחה וחברה
מאגר עבודות במשפט וחברה
מאגר עבודות במשפטים
מאגר עבודות בסוציולוגיה ארגונית
מאגר עבודות בסוציולוגיה בחינוך
מאגר עבודות בסיעוד
מאגר עבודות בספרות ושירה
מאגר עבודות בעבודה סוציאלית
מאגר עבודות בפוליטיקה וחברה
מאגר עבודות בפילוסופיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חברתית
מאגר עבודות בפסיכולוגיה חינוכית
מאגר עבודות בריבוד ואי שוויון
מאגר עבודות בתולדות עם ישראל
מאגר עבודות בתיירות
מאגר עבודות בתקשורת
מאגר עבודות ענק בחינוך
שאלוני מחקר
המאגר

חדש בחנות
שינוי ארגוני


רבי מכר
לא זמין

כתובת ה- IP שלך
מטעמי אבטחה אנו מתעדים את כתובת ה- IP שלך:54.146.143.102
מעמדה של האישה הערביה במשפחה בתהליך קבלת החלטות
מק"ט 1603

הנושא : מעמדה של האישה הערביה  במשפחה בתהליך קבלת החלטות

מלים : 17851

עמודים- 67

מספר מקורות: 75

שנת פרסום : 2012

מתאימה לתואר ראשון ושני

1. מבוא

1.1. הצגת הבעיה

1.2. מטרת העבודה

1.3. שאלות המחקר

1.4. השערות המחקר

2. סקירת ספרות

2.1  משפחה מהי?

2.2  רווחת המשפחה

2.3  שביעות רצון הפרט במשפחה

2.4  האישה במסגרת המשפחה

2.5 מעמד האישה הערבייה בעולם המוסלמי

2.6  דעת סופרות וחוקרות על מעמד האישה בעולם הערבי והאסלאמי

2.7  שינויי תפיסת מעמד האישה המוסלמית במאה ה-21  

2.8  מעמד האישה בחברה הערבית בישראל

2.9  מעמדה של הערבייה בישראל כפועל יוצא לתרבות הערבית

2.10.  קבלת החלטות

2.11. קבלת החלטות במשפחה

2.12. סיכום סקירת ספרות

פרק 3. השיטה

3.1 הגדרת משתני המחקר

3.2 אוכלוסיית המחקר

3.3 אוכלוסיית המדגם

3.4 כלי המחקר

3.5 עיבוד נתונים

4. מצאים

4.1. נתוני אוכלוסיית המחקר

4.2 התפלגות שכיחויות בחתך של השאלות השונות

4.3 סיכום תוצאות שנבעו מהשאלות

4.4. סטטיסטיקה הסקתית

5. דיון

5.1 .כללי

5.2 בדיקת השערות המחקר לאור הממצאים

5.3.  ניתוח מילולי

סיכום

ביבליוגרפיה

נספח א'

שאלון

תקציר

1.1. הצגת הבעיה

מצבן הלאומי הייחודי של נשים פלסטיניות בישראל מחייב בחינה מחודשת ועדכון של הספרות הפמיניסטית אודות נשים ערביות במזרח התיכון, משום שנשים ערביות אחרות באזור אינן חלק ממיעוט אתני שחי בתוך הגמוניה זרה. קיומו של הסכסוך הלאומי, השוני בדת, בתרבות ובשפה והרצון לקיים מדינה יהודית, כל אלה גורמים לאי שוויון בחלוקת המשאבים ולהעדפה של האזרח היהודי על פני האזרח הערבי (אבו-רביעה, 2010).

המשפחה הערבית והאישה הערבייה בישראל עוברות תהליכים של שינוי מדפוס מסורתי לדפוס מודרני. עם זאת, ספרות המחקר:  (COHEN, & LEICHTENTRITT, 2010. Alayan, 2010. Morkus-Makhoul. 2008. EISIKOVITS, & BUCHBINDER, 2008, SA'AR, 2007.KHATTAB, 2006. ERDREICH, 2006).  מדגישה כי השינויים הם בעיקר כמותיים וטכניים ואינם עקרוניים. בספרות נטען כי עמדת המשפחה הערבית, בייחוד עמדת גברים בעלי סמכות בקרבה, כלפי מעמד האישה הערבייה היא בחירה אסטרטגית. על פי הספרות, שקיר-זועבי, 2011. ארדריך, , 2010. אבו בקר, 2010; 2009; 2007, שפירא,  והרץ-לזרוביץ, 2009. כרכבי-סבאח, 2009. עזוני, 2009. עוז-איבשיץ, 2007. הסטאטוס של הנשים הערביות אינו קבוע, אלא תלוי הקשר ותלוי בעמדת הגברים המשמעותיים בחייה של האישה בכל נושא ונושא העולה על הפרק. הגברים נעים בין עמדות שמרניות לעמדות מודרניות, ומגישה פטריארכאלית לגישה ליברלית בהתאם למידת הרווח וההפסד הכלכלי והפוליטי שלהם מהתנהגותה הנדונה של האישה (אבו-בקר, 2009; 2010;2007).

לתהליך קבלת החלטות במשפחה נודעת חשיבות רבה. ניתן לדמות משפחה לארגון היררכי אשר בו יש בעלי תפקידים שונים והיררכיות שונות. מתוקף כך המערכת המשפחתית אינה שיוונית ותהליך קבלת החלטות במשפחה מושפע ממצב זה. היות וההורים הם בראש ההיררכיה הרי עליהם מוטלת האחריות לדאוג שהעסק המשפחתי יעבוד כמו שצריך, החל מצרכים בסיסיים כמו מזון, מחסה, ועד למותרות שונים.

1.2. מטרת העבודה

המטרה בעבודה זו לתאר את התמודדותן של נשים פלסטיניות מתוך מיקומיהן בין מגדר לאתניות פלסטינית-ישראלית.

לבחון את הגורמים לתמורות שחלו לאחרונה במעמדה המשפחתי של האישה הערבייה הישראלית באמצעות כושרה ושותפותה בתהליך קבלת החלטות במשפחה.

1.3. שאלות המחקר

האם לתהליך המודרניזציה שחל בחברה הערבית הכפרית יש השפעה  על מעמדה ועל תהליך קבלת ההחלטות במשפחה אצל האישה הערבייה הכפרית?

מה מידת ההשפעה שיש לרמת ההשכלה, לתעסוקה ולגיל על מעמדה ועל תהליך קבלת ההחלטות במשפחה אצל האישה הערבייה הכפרית?

האם הנשים הערביות (אז והיום) דגלו בשוויון בין המינים?

האם קיים שוני ברור בין האישה הערבייה בעבר לבין האישה הערבייה בהווה בכל הקשור  לתהליך קבלת ההחלטות במשפחה?

1.4. השערות המחקר

1. השערה א': יימצא קשר חיובי בין משתנה קבלת החלטות לבין משתנה גיל האישה לאמור: ככול שגיל האישה מבוגר יותר, היא  פחות עצמאית בקבלת החלטות.

2. השערה ב':  יימצא קשר שלילי בין משתנה קבלת החלטות לבין משתנה רמת ההשכלה של אישה לאמור: ככול שהאישה משכילה יותר היא עצמאית יותר הקבלת החלטות במשפחה.
3. השערה ג': יימצא קשר חיובי בין משתנה קבלת החלטות לבין משתנה התעסוקה של האישה לאמור: ככול שמעמדה התעסוקתי של האישה מכובד וגבוה יותר, כך מעורבותה בתהליך קבלת ההחלטות במשפחה גבוה יותר.
4. השערה ד': יימצא קשר חיובי בין המשתנים קבלת החלטות לבין אופן הנישואין לאמור: נשים שנישאו לקרוביהם תהיינה פחות עצמאיות בקבלת החלטות במשפחה.ביקורות על המוצר :
כתוב ביקורת


שונות :
שלח לחבר
בירור מידע על המוצר
    
מוכן להזמין?

מחירון: 520.00 ₪
אצלנו: 494.00 ₪
חסכת: 26.00 ₪ (5%)

משלוח חינם!
מוצרים קשורים:

 • איסלאם, מיגדר ודמוקרטיה בחברות מוסלמיות

  הנושא: איסלאם, מיגדר ודמוקרטיה בחברות מוסלמיות מלים- 3080 מקורות 18

  סה"כ: ₪234.00


 • מעמד האישה המוסלמית לעומת האישה היהודייה

  מעמד האישה המוסלמית לעומת האישה היהודייה מלים: 12129 עמודים: 33 מקורות : 62 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪390.00


 • מעמד האשה הדרוזית הישראלית לעומת האשה הסורית

  הנושא: מעמד האשה הדרוזית בישראל לעומת הדרוזית הסורית מלים: 10813 מקורות: 22 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • מעמדה המשפחתי של האישה הערבייה הישראלית

  הנושא: הצעת מחקר הבודק את מעמדה המשפחתי של האישה הערבייה הישראלית בתהליך קבלת החלטות במשפחה. מספר מלים - 1504 הצעה למקורות ביבליוגרפיים - 33 שנת פרסום - 2005

  סה"כ: ₪86.00


 • מעמדה התרבותי מסורתי ורווחתה של הערביה

  השפעת משתנים אישיים על מעמדה התרבותי מסורתי ורווחתה הנפשית של האישה ערבייה המוסלמית בישראל מלים: 21246 עמודים: 77 מקורות : 82 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • מעמדה של האישה הערבייה

  הקשר בין משתנים דמוגרפיים לבין מעמדה של האישה הערבייה מלים: 10452 עמודים: 49 מקורות : 37 ביבליוגרפיה מוערת עדכנית לשנת 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • מעמדה של האישה הערבייה בכוח העבודה

  הנושא: מעמדה של האישה הערבייה בכוח העבודה בישראל סקירה היסטורית- מערבייה מסורתית כפרית ועד ליזמות עסקית מס' מלים: 5931 ביבליוגרפיה: 29

  סה"כ: ₪234.00


 • קבלת החלטות במשפחה של האישה הדרוזית

  התמורות במעמדה ובקבלת החלטות במשפחה של האישה הדרוזית מספר מלים: 17567 עמודים 86 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 82 שנת פרסום: 2012

  סה"כ: ₪494.00


 • קבלת החלטות במשפחה של האישה הערבייה המוסלמית

  התמורות במעמד האישה הערבייה המוסלמית בתהליך קבלת החלטות במשפחה מספר מלים: 19500 עמודים: 70 מספר מקורות ביבליוגרפיים: 78 שנת פרסום: 2012

  סה"כ: ₪494.00  לא מצאת? נסה לחפש גם כאן:

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות במגדר וחברה

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות במשפחה וחברה

 •  מאגר עבודות > המאגר

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות במזרח התיכון

 •  מאגר עבודות > מאגר עבודות במדיניות חברתית

 •  מאגר עבודות > ביבליוגרפיה מוערת 2012 • בעגלת הקניות שלך יש
  פריטים 0
  סך הכל (₪) 0.00

  הלהיטים שלנו
  1. עמדות מורים כלפי תוכנית שילוב ילד חריג
  - - - - - - - - - - - - - -
  2. הנעת עובדים (מוטיבציה) - חקר מקרה
  - - - - - - - - - - - - - -
  3. מעורבות הורים בעשייה החינוכית
  - - - - - - - - - - - - - -
  4. הקשר בין הסביבה הפיזית של ההוראה לבין שחיקת מורים
  - - - - - - - - - - - - - -
  5. ייצור ושיווק טיטולי האגיס
  - - - - - - - - - - - - - -

  פרסומות

  חיפוש גוגל
  google


  © 2015 avo.co.il. All Rights Reserved.

  אחסון אתרים | חנות וירטואלית
  אחסון אתרים | חנות וירטואלית